چک لیست مدارک برای ویزای کانادا

هزینه‌های اخذ ویزای کانادا عمدتاً به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مربوط به هزینه‌ها و تعرفه‌های اخذ ویزای کاناداست که باید آنها را درقبال تأیید مدارک و سایر موارد به سفارت کانادا پرداخت نمائید. بخش دیگر هزینه‌ها مربوط به آژانس‌های مسافرتی که از آنها برای دریافت ویزا اقدام می‌کنید، می‌شود تا با راهنمایی و مشاوره آنها، احتمال اخذ ویزای کانادا، بالاتر می‌رود. این هزینه‌ها ممکن است با توجه به شرایط هر متقاضی و نوع شرکت مسافرتی، متفاوت باشد و تعرفه‌های مختلفی وجود داشته باشد.


 1. اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است
 2. یک قطعه عکس جدید ۵ در ۴ رنگی با زمینه ی سفید
 3. ترجمه ی شناسنامه و کارت ملی
 4. ترجمه ی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر
 5. تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه
 6. مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجارهنامه دارید نیز ارائه دهید ) مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت ۴ ماه آخر یک ماه است
 7. ترجمه ی اسناد ملکی
 8. مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت ) با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی (، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی
 9. کارفرمایان: ترجمه ی »آگهی تأسیس «، »آگهی تغییرات «، و » آگهی تصمیمات « شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت ۴ ماه آخر به التین؛ تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانهداران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهرهبرداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی ) در صورت افزایش حقوق، ترجمه ی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود
 10. دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر )دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت ) Public Notary )برسد؛
  مدارک فرد دعوت کننده: ارائه ی کارت شهروندی ) Card Citizenship Canadian ،)پاسپورت کانادایی، شناسنامه ی کانادایی ) Certificate Birth Canadian ،) یا کارت اقامت ) CARD PR )از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیاتی )Assessment of Notice ،)و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند؛ در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامه ی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست
 11. ترجمه ی رضایتنامه ی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند

برای دریافت سوپر ویزای کانادا علاوه بر مدارک فوق لازم است که مدارک اقامت موقت یا دائم فرد مقیم در کانادا ارائه گردد. تمامی مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا باید به صورت ترجمه شده و با مهر دارالترجمه رسمی با تایید دادگستری آماده  شده و سپس نسبت به درخواست آنلاین اقدام نمود. بهتر است بدون اطلاع دقیق از قوانین سفارت اقدام به تهیه چک لیست نفرمایید. چرا که این امر موجب ارائه مدارک اشتباه به سفارت و در نتیجه رد درخواست ویزای متقاضی  می شود